O şcoală a vieţii. Colegiul Militar Liceal "Ştefan cel Mare"

miercuri, 28 noiembrie 2012

Colegiul Militar a împlinit 88 de ani

simp (300 x 225)


Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a aniversat, pe 25 noiembrie 2012, 88 de ani de la înfiinţare. Manifestările dedicate acestui eveniment au prilejuit și organizarea celei de-a doua ediţii a Simpozionului Internaţional “Cerinţe esenţiale ale educaţiei în învăţământul preuniversitar”, iniţiat şi găzduit de colegiul câmpulungean. Despre acest eveniment, colonel dr. Teofil Ispas, comandantul Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” a declarat: ”Prin organizarea celei de-a II-a ediţii a Simpozionului am dorit să creăm un eveniment de reflecţie didactică şi, de ce nu, ştiinţifică, care să constituie un argument important în participarea colegiului la această competiţie permanentă, numită educaţie. De asemenea, simpozionul a fost spaţiul în care cadrele didactice şi instructorii militari au avut posibilitatea să-şi susţină concepţiile privind abordările transdisciplinare şi interdisciplinare ale conţinuturilor învăţării. Apreciem că relevanţa prezentărilor a fost suficient de consistentă astfel încât să pună la dispoziţie procesului de învăţământ modele de interpretare, care, prin coordonarea şi înţelegerea ideilor exprimate, să asigure calitate serviciilor educaţionale oferite”.
Cu acelaşi acest prilej a fost realizată şi editată cartea „Abordări interdisciplinare şi transdisciplinare ale curriculumului naţional”, volum ce a reunit lucrările prezentate în cadrul sesiunii de comunicări de cadrelor didactice din colegiu, precum şi studii şi articole ale unor absolvenţi, profesori din ţară şi din străinătate. Referatele şi comunicările elevilor colegiului, având tema  ”Aplicaţii practice ale învăţării”,  vor constitui subiectul unei alte cărţi ce se va realiza în acest an şcolar.
Activitățile au avut și un element inedit. Este vorba despre un flashmeeting on line, organizat între elevii colegiului şi elevii LSA Technology and Performing Arts College din Marea Britanie, pe tema ”Bridges between cultures” (Punți interculturale – n.a). Videoconferinţa s-a constituit într-un dialog, un schimb de bune practici, al cărui obiectiv a fost sintetizarea acelor elemente din curriculum care îşi vor găsi aplicabilitate practică pe termen lung. Domeniile abordate au fost variate, subiectele propuse de elevii câmpulungeni referindu-se la „aspecte practice ale învăţării”. Elevii din Marea Britanie au analizat, din diferite perspective, ideea integrării în UE.
Potrivit precizărilor făcute de instituția câmpulungeană de învățământ militar, în acelaşi cadru aniversar s-a desfăşurat concursul de idei pentru proiecte şi programe europene, cu participarea elevilor din colegiu şi întâlnirea cu studenţii academiilor militare– absolvenţi ai colegiului. (Iuliana Tiță. foto: elev frt.Sînzianu Mihai)
 
Din istoria Colegiului Militar Liceal ”Ștefan cel Mare”
(Conform Monografiei Liceului Militar „Ştefan cel Mare”, ediţia a II-a, semnată de prof. Mihai Bejinaru şi col(r.) Doru Guşu. Fotografiile au fost donate  colegiului de către urmaşii generalului de corp de armată (r.) Eftimescu V. Nicolae, elev al Liceului Militar “Ştefan cel Mare” Cernăuţi în perioada 1939-1945)
 Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc îşi are originile în Cernăuţii Bucovinei, străvechi pământ românesc. Contextul istoric al vremurilor ce au precedat naşterea liceului militar din 1924 este reprezentat de înfiinţarea primei şcoli a fiilor de militari de la Iaşi în anul 1872, al unirii Bucovinei cu România în 1918 şi al votării primei Constituţii a României din 1923.
În acea perioadă, între anii 1909 şi 1924, au fost înfiinţate 6 licee militare, în constelaţia acestora, ,,Ştefan cel Mare” reprezentând sfârşitul proiectului de acoperire a tuturor teritoriilor Reîntregirii Neamului. În acel moment mai existau Liceul Militar „General de divizie G.V. Macarovici” de la Iaşi, înfiinţat în anul 1909, Liceul Militar Mănăstirea Dealu (înfiinţat în anul 1912), Liceul Militar „D.A. Sturdza” la Craiova (înfiinţat în 1916), Liceul Militar „Mihai Viteazul” de la Târgu Mureş şi „Regele Ferdinand” din Chişinău, ultimele două funcţionale din 1919.
Spre deosebire de primele trei licee, care au rezultat din transformarea unor instituţii de învăţământ deja existente, cele din urmă sunt clădite “de la zero”.
Existenţa instituţiei este marcată de două perioade, una la Cernăuţi, din 1924  până în 1945 şi cea câmpulungeană, din 1953 şi până în prezent.
Pregătirile legate de înfiinţare încep în luna iulie 1924, preconizându-se iniţial inaugurarea la 1 septembrie.
Primul document care proiectează naşterea liceului (I.D. nr. 3293/24), în baza căruia se emit ordine şi dispoziţii privitoare la ceea ce va fi Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Cernăuţi a stabilit că primul local al şcolii să fie pavilionul „A” din cazarma „Mihai Viteazul”, la care s-a adăugat ulterior şi pavilionul „B”.
Iniţiatorul acţiunilor privind înfiinţarea unui liceu militar în partea de nord a Bucovinei a fost generalul de divizie Rujinski Nicolae, inspector tehnic al învăţământului militar.
Actul de naştere şi numele se consfinţesc prin Înaltul Decret Regal nr. 3889, promulgat în noiembrie 1924, semnat de regele Ferdinand. Prin acest act se înfiinţează un liceu militar la Cernăuţi ce se va numi Liceul Militar „Ştefan cel Mare” şi care va avea ca patron pe Sfântul Ştefan. Întrucât Sf. Ştefan cade în calendarul creştin ortodox în a treia zi de Crăciun, s-a convenit a se sărbători ziua patronului liceului în ultima duminică de la sfârşitul trimestrului I, printr-un program specific sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. Din 1990 ziua liceului a fost stabilită pe 25 noiembrie.
În vara anului 1924 a avut loc examenul de admitere pentru 4 clase, 2 clase a V-a şi 2 clase I, astfel încât în 1927 liceul a dat prima promoţie de 3 ani, iar în  anul 1931 au terminat liceul elevii primei promoţii cu 7 clase.
Inaugurarea liceului a avut loc pe 2 noiembrie 1924 în prezenţa Ministrului Bucovinei, prof. Ion Nistor, comandantului Diviziei a VIII-a, general Ludovic Mirescu, I.P.S.S. episcopul Volobkievici Ipolit, generalului Nicolae Rujinschi, notabilităţilor oraşului şi întregului personal militar şi civil al liceului. Cursurile au început pe data de 3 noiembrie 1924.
Primul comandant al liceului a fost locotenent – colonel Traian Grigorescu, fiul eroului de la Mărăşeşti, Eremia Grigorescu.
Evenimentele din perioada 1940-1945 au marcat existenţa liceului, determinând mutarea acestuia de la Cernăuţi la Roman (iunie 1940),Târgovişte (iulie 1940) apoi la Cîmpulung  Muscel (octombrie 1940), din nou la Cernăuţi (octombrie 1941), apoi la Timişoara (ianuarie 1944) şi Piteşti (ianuarie 1945). La 5 mai 1945, au fost emise „ Instrucţiunile speciale relativ la organizarea Armatei de pe front şi din interior” care,  la capitolul VII (reorganizarea şcolilor şi liceelor militare), stipula predarea liceului.
Liceul se reînfiinţează la 1 septembrie 1953 sub numele de Şcoala Militară Medie Nr.1 Cîmpulung Moldovenesc, dar funcţionează timp de 3 ani, până la terminarea construcţiei cu destinaţie specială din Câmpulung Moldovenesc, la Iaşi, în localul Şcolii Militare de Ofiţeri de Infanterie nr. 3.
În perioada ieşeană a existenţei sale, la împlinirea a 450 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, la 2 iulie 1954, şcoala reprimeşte numele marelui voievod, funcţionând timp de trei ani sub numele de Şcoala Militară Medie « Ştefan cel Mare » Câmpulung Moldovenesc.
Liceul se mută din garnizoana Iaşi în localul nou construit din Câmpulung Moldovenesc în august 1956. Odată cu stabilirea locaţiei la Câmpulung Moldovenesc, din 1 ianuarie 1957 se revine la denumirea iniţială, Liceul Militar “Ştefan cel Mare”.
Prin Ordinul Ministrului de Stat al Apărării Naţionale, începând cu 1 decembrie 1999 Liceul Militar « Ştefan cel Mare » îşi schimbă denumirea în Colegiul Militar Liceal « Ştefan cel Mare ». Prin Decretul Preşedintelui României, nr. 976/23.11.2004, la 25 noiembrie 2004, la aniversarea a 80 de ani de la înfiinţare, Colegiul Militar Liceal « Ştefan cel Mare » a fost decorat cu Ordinul « Virtutea Militară » în gradul  de Cavaler cu însemn pentru militari.
Astăzi, în Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” se îmbină fericit tradiţia celor 88 de ani de existenţă cu modernismul actului educaţional.
În cei 88 de ani de la înfiinţare au absolvit colegiul peste 11 000 de elevi, cuprinşi în 73 de promoţii, cu rezultate remarcabile în cariera militară, în cercetarea ştiinţifică, în viaţa politică şi economică, pe tărâmul artelor, literaturii şi publicisticii. Absolvenţi ai colegiului au fost decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”, dar, în acelaşi timp, au fost admişi şi în academiile militare ale statelor NATO. Rezultatele obţinute de generaţiile de elevi în procesul de învăţământ, premiile şi distincţiile obţinute la olimpiadele şcolare, în competiţiile sportive şi la concursurile pe discipline confirmă calitatea învăţământului militar ştefănist din toate momentele existenţei sale.
 
Amintiri și mesaje de felicitare:
 
prof. univ. dr. Constantin Hlihor

prof. univ. dr. Constantin Hlihor
Col (r.) prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Absolvent al colegiului-promoţia 1974
 În prefaţa albumului „Colegiul Militar Liceal Ştefan cel Mare 1924-2012”:
Istoria unei instituţii, în general, sau a uneia de învăţământ, în special, se conservă în documente, imagini şi, poate cel mai important, în memoria generaţiilor de absolvenţi care s-au format ca oameni şi cetăţeni. În adâncul oricărei fiinţe există un spaţiu unic, în care se adună icoanele devenirii sale, astfel încât, şcoala, loc sacru prin menirea ei plină de nobleţe, se întipăreşte pentru veşnicie într-o dulce – amară regăsire de sine. Din această perspectivă, Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” nu putea să fie o excepţie. A fost şi a rămas o instituţie de înaltă spiritualitate şi profesionalism, în care, într-o comuniune de idealuri, dascăli cu vocaţie şi instructori militari pricepuţi şi dăruiţi meseriei armelor au modelat cugete şi suflete, au format caractere şi personalităţi, cu prinosul lor de dăruire, devotament şi exigenţă.
De la înfiinţarea sa, la 25 noiembrie 1924, la Cernăuţi (actul său de naştere fiind consfinţit prin Înalt Decret Regal nr. 3889, semnat de Regele Ferdinand), au absolvit peste 11 000 de elevi, cuprinşi in 73 de promoţii. Printre personalităţile foarte cunoscute publicului larg care au făcut primii paşi în carieră în această şcoală militară de elită se numără fostul parlamentar Antonie Iorgovan, unul dintre autorii Constituţiei României din 1991, absolvent al promoţiei 1966, dar şi “tatăl transplantului renal”, medicul Ionel Sinescu, actorul Octavian Cotescu, precum şi scriitorul Pavel Coruţ.
Întorcând oglinda timpului către prezent, constatăm că, şi astăzi, Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” înseamnă, la fel de mult, vocaţia performanţei, fascinaţia de a înfrunta dificile olimpiade naţionale si internaţionale, acceptarea provocărilor actualităţii, atmosfera de tensiune intelectuală ce deschide porţi spre cunoaştere, spre înţelegerea lumii în armoniile si contrastele ei. An de an, Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” a fost reprezentat de numeroşi elevi la olimpiadele diferitelor discipline, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Generaţiile actuale de elevi au acumulat sute de premii şi distincţii la olimpiade şi concursuri. Pulsul prezentului adună şi reuşitele unor sugestive concursuri sportive şi aplicativ militare devenite deja tradiţie. Toate acestea sunt rezultatul efortului general prin care în Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc se formează oameni care, prin energia, profesionalismul şi patriotismul lor, vor trebui să găsească soluţii pentru o lume fără conflicte şi cu mai multă securitate.
_______________________________________________________
Amintirile unui fost elev al Liceului Militar “Ştefan cel Mare” (1939-1947)
Titus Rautu
Comandor aviaţie (r.) ing. Răuţu Titus
Promoţia 1947
1947-1951 – Universitatea Politehnică Timişoara
Între nov. 1951 – feb 1987, ofiţer inginer în aviaţia militară şi detaşat la aviaţia civilă în diferite funcţii de conducere,
Timp de 44 de ani de purtător de uniformă militară, în prezent secretar al Asociaţiei foştilor elevi ai liceelor militare
*
Sărbătorirea în luna noiembrie 2012 a celei de-a 88- a aniversări de la înfiinţarea fostului Liceu Militar “Ştefan cel Mare” din Cernăuţi îmi produce o mare bucurie şi onoare pentru faptul că mă aflu printre puţinii absolvenţi în viaţă care îşi pot aminti, cu emoţie şi nostalgie, de perioada celor opt ani de liceu militar, care ne-a imprimat cunoştinţele de bază ale viitoarelor activităţi profesionale şi de viaţă.
Am îmbrăcat uniforma militară de elev în clasa I, la vârsta de 11 ani, în toamna anului 1939, urmând cu abnegaţie şi mândrie cursurile, timp de opt ani, până în anul 1947, într-o perioadă istorică, deosebit de zbuciumată, în care Liceul Militar a fost evacuat de mai multe ori, în alte localităţi, la Câmpulung Muscel, Timişoara, Gearmata şi Piteşti, în timpul celui de-al II-le război mondial.
În final, în anul 1945, liceele militare din Cernăuţi, Iaşi, Chişinău şi Târgu Mureş au fost desfiinţate şi transformate prin comasare în Licee ale Armatei, ulterior fiind desfiinţate în anii 1947-1948.
În perioada celor opt ani de liceu, principala preocupare a fost învăţătura, manifestată printr-o competiţie corectă între colegi, fără invidie sau egoism. Relaţiile de prietenie au fost conforme cu etapele vârstei în care ni s-au format caracterele, desăvârşite de cea mai frumoasă perioadă a tinereţii, toate aspectele având la bază o disciplină liber consimţită, calităţi ce ne-au condus în întreaga viaţă profesională şi privată.
Despre întâmplările mai plăcute sau mai hazlii din liceu ne-am amintit cu prilejul aniversărilor periodice, de 10, 20, 40 şi 50 de ani de la absolvire.
Trebuie să menţionez că în timpul liceului militar am fost învăţaţi de colective de cadre şi profesori cu înaltă ţinută ştiinţifică, culturală şi morală, iar condiţiile materiale de hrană şi cazare nu au fost decât parţial influienţate de efectele războiului. Astfel, pot afirma că marea majoritate a absolvenţior din anii 1924-1944 au luptat cu eroism pe cele două fronturi est-vest. Dintre aceştia mai sunt în viaţă General bg.(retr. )ing. Aristide Cehan, în vârstă de 95 de ani, decorat cu Ordinul Mihai Viteazul şi General bg. (retr.) Gheorghe Vasilescu, în vârstă de 94 ani, ambii şefi de promoţie din anul 1936, respectiv 1937.
Permiteţi-mi să felicit actuala conducere şi personalul încadrat în Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc pentru realizările în programul de învăţământ militar şi pentru continuarea tradiţiilor preluate de la fostul Liceu Militar Cernăuţi.
Din partea Asociaţiei foştilor elevi ai liceelor militare, Secretar: Comandor aviaţie (r.) ing. Răuţu Titus, 19.11.2012
___________________________________________________________
 Mesaj din inima,
Pentru istoria care o reprezinți și amintirile pe care le păstrezi, pentru că putem fi mereu copii ori de câte ori te privim, pentru viața grea dar frumoasa pentru care ne-ai format și pentru grija pe care o porți pentru fiecare dintre noi ori de câte ori ne primești în vizită, Scump Liceu Militar “Stefan cel Mare”, îți mulțumim și ne-nchinăm până la pămînt, ca la o icoană sfântă!  Te slăvim mereu în amintirile noastre spuse copiilor și nepoților, te visăm, fugim de tine, obosim mereu și ne grăbim să  te uităm  într-un trecut îndepărtat, dar mereu te răsfoim cu lacrimi în ochi și cu dor, ca pe-o carte în care sunt scrise cele mai frumoase clipe din viața noastră!
La Multi Ani !
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
Filiala Campulung Moldovenesc
Col (r) Marian DUMITRESCU
___________________________________________________
Cu gândul la Liceu…
88 de ani de cand a fost infiintat Liceul Militar… Cat o viata implinita de om… Cu zeci de generatii de copii timizi care au imbracat prima data o uniforma care le-a adus mandria si admiratia mamelor pe care le-au lasat acasa zambind fericite, cu o lacrima in coltul ochilor: copilasul iubit al mamei se face om mare… Cu zeci de generatii de elevi care au demonstrat de atatea ori in deceniile care au trecut ca fac parte din elita unei tari. Cu zeci de profesori si cadre militare care au avut cea mai grea misiune: au devenit si mama si tata pentru atatia elevi, au devenit exemple de viata pentru atatea generatii.
Imi aduc aminte toamna tarzie a anului 1994. Eram in clasa a IX-a la Liceul Militar sarbatorit astazi. Aveam aproape 3 luni de cand luasem contact cu viata de elev militar. Eram in ziua respectiva S.S.C. (Sergent de Serviciu pe Companie) si eram responsabil de primirea si cazarea in companie la noi a invitatilor veniti sa sarbatoreasca cei 75 de ani de la infiintarea liceului. Uniforma imi era impecabila, am repetat cu glas soptit de zeci de ori salutul pe care trebuia sa il dau invitatilor ca nu cumva sa ma incurc in fata oaspetilor de seama pe care urma sa ii intalnesc. Dupa amiaza, pe la ora 16, cuprins de emotie ii dau raportul primului invitat. Era un colonel venit de la Bucuresti. Imi raspunde la salut, ma bate prieteneste pe umar si ma roaga sa ii arat unde va dormi. Primul pas l-am trecut cu brio. Au venit apoi colonei, generali, cadre civile ale armatei, toti oameni de frunte la vremea aceea si binenteles toti absolventi ai liceului. Se spun povesti de viata, se deapana amintiri, amintiri frumoase ale inceputului de drum pentru fiecare om de vaza a societatii. Drum care a inceput in Campulung Moldovenesc, sub poalele Raraului, la liceul care poarta numele unui mare inaintas al neamului nostru, Stefan cel Mare.
In aceea zi am simtit ca sunt egal cu toti generalii si coloneii din fruntea armatei: la fel ca si ei, sunt elev al unui liceu care i-a facut oameni mari. Asta inseamna ca voi ajunge si eu un mare om.
Seara am plecat acasa cu incantarea in suflet si cu mandria mea pe care nu mi-o putea lua nimeni: sunt elev la Liceul Militar Stefan cel Mare! Cand am traversat curtea liceului au inceput sa pice primii fulgi de nea din acel an…
Acestea sunt printre primele amintiri care imi vin in minte cand ma gandesc la Liceul Militar. Apoi imi aduc aminte cu drag de profesorii pe care binenteles ca la acea vreme nu ii apreciam la adevarata lor valoare, care ne-au impartasit din pasiunea lor, cultura lor si ne-au deschis drumul in viata. Nu precizez pe cineva in mod special pentru ca intreg colectivul de profesori ai liceului era si este dedicat profesiei si efortului de formare e elevilor pe care ii indruma.
De asemenea, imi aduc aminte de personalul militar. Unii mai aspri, unii mai ingaduitori, unii mai exigenti altii mai sufletisti. Acum stiu ca le era si lor greu, pentru ca nu este tocmai usor sa tii in frau atati elevi veniti din viata civila. Ei ne-au invatat primul salut, primul pas de defilare, ei au fost alaturi de noi de dimineata pana seara, de la ei am invatat regulile si ce inseamna viata militara.
Nu in ultimul rand imi aduc aminte cu drag de colegi. La inceputul clasei a IX-a ne-am intalnit prima oara. Eram adunati de prin toata tara, unii erau mai bucurosi, altii erau speriati de noul inceput al vietii. Am facut cunostinta si in prima seara deja mancam cu totii la un loc, spuneam bancuri si radeam cu totii. Alaturi de ei m-am tuns prima data in „stilul militaresc”, alaturi de ei am facut si primul „culcat”, alaturi de ei am dat prima teza la fizica, alaturi de ei am ras si am trecut de clipele dificile in cei patru ani de liceu. Alaturi de ei am dansat la reuniunile organitate de liceu cu liceele de fete din tara (atunci nu erau in liceu si clase de fete), alaturi de ei am ras la spectacolele umoristice organizate de trupa umoristica a liceului, alaturi de ei am dat bacalaureatul, alaturi de ei am dansat la balul de absolvire. Prieteniile legate in cei patru ani de Liceu Militar nu se vor sterge niciodata. Acum suntem imprastiati in felurite colturi ale tarii si ale globului, dar nimic nu ne va sterge fratia creata in liceul militar. Tin minte cum acum 2 ani eram in Madrid si m-am intalnit total intamplator cu un fost coleg de clasa. Am depanat amintiri, ne-am amuzat cu gandul la intamplarile traite impreuna in liceu si ne-am trezit cantand imnul liceului intr-unul din cele mai aglomerate bulevarde ale Madridului. Pentru cateva momente eram din nou tineri, abia pasiti in viata, fara griji si fara suparari. Eram doar noi, mandri ca suntem LM-isti de la Liceul Militar Stefan cel Mare… (Andrei Tudorean, Project Manager Medlife, fost elev al Colegiului Militar ”Ștefan cel Mare”)

27 de comentarii:

 1. Col (r) V. Mihai28 noiembrie 2012, 19:46

  Din toata inima un sincer LA MUTI ANI liceului nostru iubit!

  RăspundețiȘtergere
 2. La Multi Ani, liceu! Daca stiam cum o sa-si bata joc de mine la pensie Basescu, Boc, Oprea, Ponta, Dobritoiu si Dogaru, nu m-as mai fi dus in veci la Liceul Militar.

  RăspundețiȘtergere
 3. LA MULTI ANI !Au fost niste ani frumosi.
  Col.(r) Emanuel BACIU
  Absolvent 1974

  RăspundețiȘtergere
 4. LA MULTI ANI tuturor absolventilor si actualilor elevi!
  LA MULTI ANI minunatilor profesori in activitate sau pensionari!
  Un absolvent al Liceului Militar de la Breaza, cu foarte multi prieteni de la "Stefan cel Mare",
  Lt Col. Dumitru Rinciog

  RăspundețiȘtergere
 5. Gicu Arama - promotie '8329 noiembrie 2012, 07:33

  La Multi Ani!
  Pentru mine, au fost cei mai frumosi ani!

  RăspundețiȘtergere
 6. Numai pentru simplu fapt sa am facut LM ,,Liceu cimitir al tineretii mele ,, si imediat + inca 3 ani , n-ar trebui sa cuvante nici un politruc din cei de azi...privitor la drepturile noastre luate....si cand te uiti in CV lor....te umfla rasul.

  RăspundețiȘtergere
 7. Port in suflet un profund respect pentru cadrele didactice si de comanda din Liceul Militar "Stefan cel Mare", titulatura perioadei in care am invatat sa fiu , in primul rand , om si apoi profesionist. Anii de liceu au reprezentat pentru mine cei mai frumosi ani si , in amintirea acelei perioade , 1966-1969 , cei din promotia de absolventi 1969 , clasa a XII-a A , ne intalnim in fiecare an pentru a improspata amintirile si a ne transpune in anii de liceu.Anii de liceu ne-au ajutat sa strapungem norii adolescentei si sa patrundem in lumea clara care a urmat sa ne realizam profesional si social. Sunt mandru ca am absolvit aceasta institutie de invatamant liceal!

  RăspundețiȘtergere
 8. Col(Rz) MIHAI STEFAN FOCSA29 noiembrie 2012, 09:54

  LA MULTI ANI, tuturor celor ce simt si gindesc romaneste. Asa m_au invatat dascalii de exceptie, din adolescenta mea,petrecuta in LICEUL MILITAR " STEFAN CEL MARE " .LA MULTI ANI si sanatate fostilor si actualilor dascali , spre care_mi indrept intreaga admiratie , pentru ceea ce au facut si fac . Stimati camarazi , de la profesorul de istorie POPA am invatat un lundamental , si anume ca sunt 3 elemente definitoeii aleexistentei noastre , si anume TARA , MAMA SI CREDINTA.
  Inca odata LA MULTI ANI tuturor cadrelor didactice (in activitate si pensionate )din micul CUIB DE VULTURI de pe COCORA .
  .

  RăspundețiȘtergere
 9. Sunt mandru ca mi-am inceput cariera militara in anul 1961 la Liceul Militar Stefan cel Mare. In anul urmator 1962 s-a redeschis Liceul Militar Dimitrie Cantemir si am avut onoarea sa fiu selectionat pentru a fi "instructor elev" la acest liceu. Mutarea mea a fost insa si foarte greu de suportat fiind singurul din cei 12 galateni cu care am pasit pe portile liceului din Campulung Moldovenesc. Prin consecinta sunt in suflet atat un LM-ist (nasturel) cat si un cantemirist pur sange.
  Imi amintesc cu bucurie de toti profesorii pe care i-am intalnit in activitatea de elev al unui liceu militar si pot spune ca le datorez indeosebi lor, cu prisosinta, rezultatele din cariera mea. Ei m-au facut sa fiu un cetatean fidel patriei mele.
  Ca si Lt.colonel in retragere, in prezent si economist licentiat in management marketing la facultatea REI din ASE Bucuresti, ma mandresc si cu studiile militare de lunga durata (6 ani) echivalente ca si inginer, atestat semnat si de Ministerul Invatamantului. Ma onoreaza posibilitatea de a ura LA MULTI ANI actualilor LM-isti si prestigiosului corp de cadre din liceul Stefan cel Mare cu care concuram la vremea mea pentru rezultatele din invatamant. Am avut chiar onoarea sa primesc atunci, alaturi de alti colegi din Breaza, excursia de doua saptamani prin tara cu autocarele, fiind si eu elev de frunte, clasificat pe primul loc intre licee.
  Astazi imi curg lacrimile de bucurie amintindu-mi de acei ani de neuitat.
  LA MULTI ANI DRAGI LM-isti! AVETI DATORIA DE A SCHIMBA IN BINE DESTINELE ROMANIEI DE ASTAZI PRINTR-O PREGATIRE PROFUNDA IN FORMAREA VOASTRA CA SI VIITORI APARATORI, PROFESIONISTI, AI ROMANIEI !
  DUMNEZEU SA OCROTEASCA ROMANIA !
  Lt.col.retragere
  Ioan CEPALIGA

  RăspundețiȘtergere
 10. Un fost absolvent29 noiembrie 2012, 10:18

  LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CARE AU ABSOLVIT LICEUL MILITAR ..STEFAN CEL MARE,, ,DASCALILOR SI TUTUROR CADRELOR MILITARE CARE AU PREGATIT SI INDRUMAT ANI LA RAND ZECI DE PROMOTII DE ELEVI.


  LA MULTI ANI!

  Mr.(r) Ionel RADULESCU absolvent al promotiei 1984

  RăspundețiȘtergere
 11. Cand mi-aduc aminte, de anii petrecuti la Liceul militar "Stefan cel Mare", ochii mi se umezesc de lacrimi. Acolo mi-am petrecut adolescenta, acolo i-am cunoscut, pe unii din prietenii mei adevarati, acolo am intalnit dascali eminenti care m-au invatat o parte, din ceea ce stiu astazi, acolo am invatat primele notiuni de militarie, acolo mi-a fost cladita temelia devenirii mele, de toti cei care m-au invatat si instruit. Tuturor, profesori si comandanti, le multumesc din toata inima mea, oriunde s-or afla. Ii port pe toti in suflet si sunt tare mandru ca, odata, candva, am fost si eu un "NASTURAS"(asa eram numiti, atunci, cei de la liceul militar). La multi ani!
  Col.(rez.)Onofrei Vasile, promotia 1969-1973.

  RăspundețiȘtergere
 12. LM Campulung, atat vreau sa-mi amintesc din toata cariera mea militara de 30 ani , terfelita de criminalii BOC+BASE +PDL, perioada nefasta din viata mea.Armata nu a reactionat cu nimic pentru slujbasii sai ramasi fara pensie.
  Felicitari tuturor care au absolvit LM Campulung Moldovenesc, in 1979, iar cei mari in activitate, faceti ceva pentru marginalizati, ca veti fi la fel de nefolositori ca noi, dupa ce slujiti niste tradatori.

  RăspundețiȘtergere
 13. Greu a fost, dar uite , dupa ani, nostalgia isi spune cuvantul, este un mare merit al celor care au terminat acest Liceu Militar, unic in corectitudine, daruire si mod de pregatire, a format oameni adevarati - am terminat in anul 1975, am fost la o singura intalnire, de 35 ani, parca a fost ieri, anii au trecut si iata am iesit la pensie, adica am trecut in rezerva, nici acum nu imi vine sa cred, la 46 de ani, ca de altfel multi colegi - pacat ca niste neaveniti, sa nu le zic detractori si golani cu studii facute fictiv, au inceput sa arunce cu noroi in munca noastra - este si vina celor , unora, care ne-au fost sefi si vchiar comandanti, dar , eu, ca de altfel multi colegi, mai dam cu tifla cand avem ocazia, celor care minimalizeaza importanta acestui Liceu de elita - NU ORICINE REUSEA LA ACEST LICEU si asta se cam vede acum in caracrterul unor militari cu mari functii care apleaca capul la toate golenelile alesilor timpului - LA MULTI ANI LICEULUI, vor veni ele si vremuri mai bune , SUCCES .

  RăspundețiȘtergere
 14. Am intrat direct in clasa a-ix-a in anul de invatamant 1960- 1961 , dupa ce urmasem clasa a-viii-a la Liceul Militar de Marina " Mihai Viteazul " din Galati . Ca urmare a desfiintarii acestuia , am fost transferat la Campulung Moldovenesc . A fost pentru mine o stralucita ocazie de a invata in aceasta minunata citadela , impreuna cu colegi deosebiti , avand ca exemple , adevarate icoane in profesorii si comandantii de atunci . Nu regret nimic , dimpotriva , ma mandresc cu primii mei pasi in cariera de militar .

  LA MULTI ANI IUBIT LICEU CARE MI-AI SCHIMBAT DESTINUL IN VIATA !
  MULTI ANI CU SANATATE VOUA IUBITILOR DASCALI , COMANDANTI SI COLEGI !
  SA NE INTALNIM CU BUCURIE IN ANUL CE VINE , 2013 , LA ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE LA ABSOLVIRE !
  Cu respect , col.(r)Ilie Varabiev , promotia 1963 .

  RăspundețiȘtergere
 15. Am petrecut cei mai frumosi ani din viata.
  LA MULTI ANI!

  RăspundețiȘtergere
 16. La multi ani institutiei de invatamânt care a pus piatra de temelie la formarea mea ca OM! Sunt mândru ca am urmat cursurile acestui liceu şi ca am beneficiat de un colectiv de cadre şi profesori de înaltă ţinută ştiinţifică, culturală şi morală.
  Col.(r) Petru Gurău, promotia 1969.

  RăspundețiȘtergere
 17. La mulţi ani!
  Col.(r) Ion Fliundra, absolvent al Liceului Militar "Dimitrie Cantemir", Breaza.

  RăspundețiȘtergere
 18. La multi ani!Cand ai spus LM-ist de la ,,STEFAN CEL MARE,, ,ai spus totul!Si la plecare in 1985,si acum simt ca mandria de a fi fost elev aici nu se compara cu nimic!
  Inca o data, ,,La multi ani,,!

  RăspundețiȘtergere
 19. La multi ani tuturor absolventilor Liceului Militar Stefan cel Mare. Sunt mandru ca am absolvit acest liceu, multumesc din suflet tuturor dascalilor si comandantilor care ne-au indrumat pasii in viata.
  Col.(r) Ioan ZAMFIR promotia 1979

  RăspundețiȘtergere
 20. LA MULȚI ANI LICEU SCUMP !
  Azi și SFÂNT că-i și de fete!! ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT ! Tuturor profesorilor, comandanților, absolvenților și colegilor mei SĂNĂTATE ȘI VIAȚĂ LUNGĂ !
  Fost secretar al organizației de tineret PROMOȚIA 1965, singurul din regiunea SUCEAVA care a rezolvat problema la OLIMPIADA DE FIZICĂ 1965, caricaturist, epigramist,rebusist, haijin cu pseudonimul STOPS ..., parașutist militar, coleg de clasă cu generalul MARIUS BAȘTAN, fiul PRIMULUI GENERAL PARAȘUTIST ROMÂN, căruia i-am dedicat personajul umoristic BEGHEUȚĂ !!
  Col.(rtr.)GHEORGHE POSTELNICU STOPS - promoție 1965

  RăspundețiȘtergere
 21. Felicitari, domnule Colonel! Faceti cinste tuturor absolventilor de LM!
  Am doua rugaminti:
  1. Sa ne trimiteti textul povestirii pentru care ati fost premiat, candva, "Plantonul 1975". As dori sa-l public in revista SCMD, intitulata "Manifest SCMD".
  2. Sa preluati administrarea blogului promotiei dumneavoastra din sistemul initiat de SCMD, intitulat "Regasiti-va colegii de Liceu, de Scoala si de Academie Militara". Pentru acest lucru este necesar sa transmiteti e-mailul dvs.
  Cu respect,
  Lt Col. (r) Dumitru Rinciog
  Absolvent LM Breaza, promotie 1978

  RăspundețiȘtergere
 22. Lacas sfintit ,pe plai de BUCOVINA,
  Tu a-i trimis in armia romana
  Pe ai tai fii ,crescuti in dragoste de glie,
  Sa fie demni strajeri de ROMANIE.
  Esti pentru noi magnet ce ne atragi,
  Simtirea,gindurile noastre dragi,
  Cu ai tai dascali ,atoate stiutori,
  Tu ai crescut in timp ,tarii,mii de aparatori.
  Ai fost si vei ramine nestemat,
  Din coroana MARELUI STEFAN luat
  Zidit apoi,in plaiul stramosesc
  Ne-ai invatat ca tot ce-i romanesc,cu truda se cladeste-n orice vreme,
  Cu lacrime de mame ,cu jertfe,ca-n poeme.
  Si-apoi,cu dragoste si singe de eroi,este udat si-nvinge al dusmanilor roi.
  De aceea toti cei ce-am trecut prin tine si cei de azi si cei ce vorfi miine
  Tevom cinsti si venera ca pe un astru,ce-a rasarit sub stica de sihastru.
  A-i nostri dascali prea iubiti sastie,am fost si-om fi de veghe ,mereu la datorie,
  Vom apara ogorul,marea si CARPATII,cum au facut-o,vesnic,bunicii nostrii,tatii,
  La TAPAE,la POSADA,la PODU INALT,pe MURES,de-au stavilit ,al dusmanilor iures,
  Vom dovedi ca sintem buni crestini,urmasi de BASARABI si MUSATINI.

  L A M U L T I A N I D R A G L I C E U

  Incercarea de poezie am intitulat-o CUIB DE VULTURI si este dedicata LICEULUI ,DASCALILOR NOSTRI si ACTUALILOR DASCALI ai LICEULUI MILITAR "STEFAN CEL MARE "din CIMPULUNG MOLDOVENESC

  Col (Rz.)LUCINSCHI COZMA - absolvent promotia 1974.

  RăspundețiȘtergere
 23. Domnule Cozma,
  Trebuie sa corectati textul de mai sus:
  "Tu a-i trimis...", corect este "Tu ai trimis";
  "A-i nostri dascali...", corect este "Ai nostri dascali".
  Nu dati exemple proate de cunoastere a limbii romane! Profesorii - fosti sau actuali, se vor supara.
  Gramaticul

  RăspundețiȘtergere
 24. Multumesc pentru observatii,s-a intimplat din cauza vitezei si a ochilor.In viitor nu se vor mai intilni asemenea greseli.

  RăspundețiȘtergere
 25. mircea b. promotie 7612 decembrie 2012, 15:56

  La multi ani liceule iubit !
  nu stiu de ce, dar locul acela ma atrage mereu, sunt bucurestean si m-as duce acolo cu placere, oricand, la orice ora ! m-as inclina in fata profesorilor si a comandantilor carora le port o stima deosebita! nu pot spune si despre scoala militara asa ceva, am continuat la brasov si nu simt nici o chemare catre acele locuri,unde am simtit deseori umilinta, pilele altora, o frica cam de neexplicat, nivelul redus al multora ce ne erau sefi. cine crede ca invatamantul si educatia in haina militara sunt slabute sau superficiale, acela nu a facut lm-ul !!
  am ramas cu sentimentul ca absolventii lm-isti au fost folositi ulterior sub nivelul lor de educatie, de constiinta, de camaraderie si chiar de patriotism!
  ma mandresc cu multi din promotia mea 76 care aveau olimpiadele in obisnuinta,mancau pe paine matematica sau chimia si de multe ori ii vad si pe cei care mi-au fost plt maj sau adjutanti cum au facut cariere deosebite, prin puterea proprie! parca sunt altfel. cred ca daca ati intreba pe multi mari comandanti sau universitari militari ce liceu au absolvit, veti avea surpriza sa fie lm-ul !
  acum vreo 30 ani, eram in masina si la radio era un interviu cu un sef de promotie la fac de matematica din iasi pe care l-am prins ca plt adj parca in lm. starea de sanatate nu i-a permis sa mearga la scoala militara, dupa anul 4. Ce absolventi !
  va iubesc dragi lm-isti ai moldovei

  RăspundețiȘtergere
 26. Boicu Ioan-Adrian, cpt(rez.), promoție 19839 decembrie 2014, 15:25

  La Mulți Ani! și Liceului și tuturor absolvenților acestei Școli de început de viață reală. Aici am trăit 4 ani minunați, cu grele și ușoare, cu bune și câteodată mai puțin bune dar, amprenta pusă pe educația mea nu o să pot s-o regret sau să afirm vreodată că n-aș fi dorit să o am. Sunt mândru că sunt absolvent al acestei Mari școli și dac-ar fi să revin la 14 ani cu siguranță tot același curs aș urma. Tuturor absolvenților care citesc aceste rânduri sau care nu pot citi, vă transmit încă o dată La Mulți Ani! și viață lungă. Sărbători cu bine și Pace!

  RăspundețiȘtergere