O şcoală a vieţii. Colegiul Militar Liceal "Ştefan cel Mare"

miercuri, 28 noiembrie 2012

Colegiul Militar a împlinit 88 de ani

simp (300 x 225)


Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a aniversat, pe 25 noiembrie 2012, 88 de ani de la înfiinţare. Manifestările dedicate acestui eveniment au prilejuit și organizarea celei de-a doua ediţii a Simpozionului Internaţional “Cerinţe esenţiale ale educaţiei în învăţământul preuniversitar”, iniţiat şi găzduit de colegiul câmpulungean. Despre acest eveniment, colonel dr. Teofil Ispas, comandantul Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” a declarat: ”Prin organizarea celei de-a II-a ediţii a Simpozionului am dorit să creăm un eveniment de reflecţie didactică şi, de ce nu, ştiinţifică, care să constituie un argument important în participarea colegiului la această competiţie permanentă, numită educaţie. De asemenea, simpozionul a fost spaţiul în care cadrele didactice şi instructorii militari au avut posibilitatea să-şi susţină concepţiile privind abordările transdisciplinare şi interdisciplinare ale conţinuturilor învăţării. Apreciem că relevanţa prezentărilor a fost suficient de consistentă astfel încât să pună la dispoziţie procesului de învăţământ modele de interpretare, care, prin coordonarea şi înţelegerea ideilor exprimate, să asigure calitate serviciilor educaţionale oferite”.
Cu acelaşi acest prilej a fost realizată şi editată cartea „Abordări interdisciplinare şi transdisciplinare ale curriculumului naţional”, volum ce a reunit lucrările prezentate în cadrul sesiunii de comunicări de cadrelor didactice din colegiu, precum şi studii şi articole ale unor absolvenţi, profesori din ţară şi din străinătate. Referatele şi comunicările elevilor colegiului, având tema  ”Aplicaţii practice ale învăţării”,  vor constitui subiectul unei alte cărţi ce se va realiza în acest an şcolar.
Activitățile au avut și un element inedit. Este vorba despre un flashmeeting on line, organizat între elevii colegiului şi elevii LSA Technology and Performing Arts College din Marea Britanie, pe tema ”Bridges between cultures” (Punți interculturale – n.a). Videoconferinţa s-a constituit într-un dialog, un schimb de bune practici, al cărui obiectiv a fost sintetizarea acelor elemente din curriculum care îşi vor găsi aplicabilitate practică pe termen lung. Domeniile abordate au fost variate, subiectele propuse de elevii câmpulungeni referindu-se la „aspecte practice ale învăţării”. Elevii din Marea Britanie au analizat, din diferite perspective, ideea integrării în UE.
Potrivit precizărilor făcute de instituția câmpulungeană de învățământ militar, în acelaşi cadru aniversar s-a desfăşurat concursul de idei pentru proiecte şi programe europene, cu participarea elevilor din colegiu şi întâlnirea cu studenţii academiilor militare– absolvenţi ai colegiului. (Iuliana Tiță. foto: elev frt.Sînzianu Mihai)
 
Din istoria Colegiului Militar Liceal ”Ștefan cel Mare”
(Conform Monografiei Liceului Militar „Ştefan cel Mare”, ediţia a II-a, semnată de prof. Mihai Bejinaru şi col(r.) Doru Guşu. Fotografiile au fost donate  colegiului de către urmaşii generalului de corp de armată (r.) Eftimescu V. Nicolae, elev al Liceului Militar “Ştefan cel Mare” Cernăuţi în perioada 1939-1945)
 Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc îşi are originile în Cernăuţii Bucovinei, străvechi pământ românesc. Contextul istoric al vremurilor ce au precedat naşterea liceului militar din 1924 este reprezentat de înfiinţarea primei şcoli a fiilor de militari de la Iaşi în anul 1872, al unirii Bucovinei cu România în 1918 şi al votării primei Constituţii a României din 1923.
În acea perioadă, între anii 1909 şi 1924, au fost înfiinţate 6 licee militare, în constelaţia acestora, ,,Ştefan cel Mare” reprezentând sfârşitul proiectului de acoperire a tuturor teritoriilor Reîntregirii Neamului. În acel moment mai existau Liceul Militar „General de divizie G.V. Macarovici” de la Iaşi, înfiinţat în anul 1909, Liceul Militar Mănăstirea Dealu (înfiinţat în anul 1912), Liceul Militar „D.A. Sturdza” la Craiova (înfiinţat în 1916), Liceul Militar „Mihai Viteazul” de la Târgu Mureş şi „Regele Ferdinand” din Chişinău, ultimele două funcţionale din 1919.
Spre deosebire de primele trei licee, care au rezultat din transformarea unor instituţii de învăţământ deja existente, cele din urmă sunt clădite “de la zero”.
Existenţa instituţiei este marcată de două perioade, una la Cernăuţi, din 1924  până în 1945 şi cea câmpulungeană, din 1953 şi până în prezent.
Pregătirile legate de înfiinţare încep în luna iulie 1924, preconizându-se iniţial inaugurarea la 1 septembrie.
Primul document care proiectează naşterea liceului (I.D. nr. 3293/24), în baza căruia se emit ordine şi dispoziţii privitoare la ceea ce va fi Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Cernăuţi a stabilit că primul local al şcolii să fie pavilionul „A” din cazarma „Mihai Viteazul”, la care s-a adăugat ulterior şi pavilionul „B”.
Iniţiatorul acţiunilor privind înfiinţarea unui liceu militar în partea de nord a Bucovinei a fost generalul de divizie Rujinski Nicolae, inspector tehnic al învăţământului militar.
Actul de naştere şi numele se consfinţesc prin Înaltul Decret Regal nr. 3889, promulgat în noiembrie 1924, semnat de regele Ferdinand. Prin acest act se înfiinţează un liceu militar la Cernăuţi ce se va numi Liceul Militar „Ştefan cel Mare” şi care va avea ca patron pe Sfântul Ştefan. Întrucât Sf. Ştefan cade în calendarul creştin ortodox în a treia zi de Crăciun, s-a convenit a se sărbători ziua patronului liceului în ultima duminică de la sfârşitul trimestrului I, printr-un program specific sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. Din 1990 ziua liceului a fost stabilită pe 25 noiembrie.
În vara anului 1924 a avut loc examenul de admitere pentru 4 clase, 2 clase a V-a şi 2 clase I, astfel încât în 1927 liceul a dat prima promoţie de 3 ani, iar în  anul 1931 au terminat liceul elevii primei promoţii cu 7 clase.
Inaugurarea liceului a avut loc pe 2 noiembrie 1924 în prezenţa Ministrului Bucovinei, prof. Ion Nistor, comandantului Diviziei a VIII-a, general Ludovic Mirescu, I.P.S.S. episcopul Volobkievici Ipolit, generalului Nicolae Rujinschi, notabilităţilor oraşului şi întregului personal militar şi civil al liceului. Cursurile au început pe data de 3 noiembrie 1924.
Primul comandant al liceului a fost locotenent – colonel Traian Grigorescu, fiul eroului de la Mărăşeşti, Eremia Grigorescu.
Evenimentele din perioada 1940-1945 au marcat existenţa liceului, determinând mutarea acestuia de la Cernăuţi la Roman (iunie 1940),Târgovişte (iulie 1940) apoi la Cîmpulung  Muscel (octombrie 1940), din nou la Cernăuţi (octombrie 1941), apoi la Timişoara (ianuarie 1944) şi Piteşti (ianuarie 1945). La 5 mai 1945, au fost emise „ Instrucţiunile speciale relativ la organizarea Armatei de pe front şi din interior” care,  la capitolul VII (reorganizarea şcolilor şi liceelor militare), stipula predarea liceului.
Liceul se reînfiinţează la 1 septembrie 1953 sub numele de Şcoala Militară Medie Nr.1 Cîmpulung Moldovenesc, dar funcţionează timp de 3 ani, până la terminarea construcţiei cu destinaţie specială din Câmpulung Moldovenesc, la Iaşi, în localul Şcolii Militare de Ofiţeri de Infanterie nr. 3.
În perioada ieşeană a existenţei sale, la împlinirea a 450 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, la 2 iulie 1954, şcoala reprimeşte numele marelui voievod, funcţionând timp de trei ani sub numele de Şcoala Militară Medie « Ştefan cel Mare » Câmpulung Moldovenesc.
Liceul se mută din garnizoana Iaşi în localul nou construit din Câmpulung Moldovenesc în august 1956. Odată cu stabilirea locaţiei la Câmpulung Moldovenesc, din 1 ianuarie 1957 se revine la denumirea iniţială, Liceul Militar “Ştefan cel Mare”.
Prin Ordinul Ministrului de Stat al Apărării Naţionale, începând cu 1 decembrie 1999 Liceul Militar « Ştefan cel Mare » îşi schimbă denumirea în Colegiul Militar Liceal « Ştefan cel Mare ». Prin Decretul Preşedintelui României, nr. 976/23.11.2004, la 25 noiembrie 2004, la aniversarea a 80 de ani de la înfiinţare, Colegiul Militar Liceal « Ştefan cel Mare » a fost decorat cu Ordinul « Virtutea Militară » în gradul  de Cavaler cu însemn pentru militari.
Astăzi, în Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” se îmbină fericit tradiţia celor 88 de ani de existenţă cu modernismul actului educaţional.
În cei 88 de ani de la înfiinţare au absolvit colegiul peste 11 000 de elevi, cuprinşi în 73 de promoţii, cu rezultate remarcabile în cariera militară, în cercetarea ştiinţifică, în viaţa politică şi economică, pe tărâmul artelor, literaturii şi publicisticii. Absolvenţi ai colegiului au fost decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”, dar, în acelaşi timp, au fost admişi şi în academiile militare ale statelor NATO. Rezultatele obţinute de generaţiile de elevi în procesul de învăţământ, premiile şi distincţiile obţinute la olimpiadele şcolare, în competiţiile sportive şi la concursurile pe discipline confirmă calitatea învăţământului militar ştefănist din toate momentele existenţei sale.
 
Amintiri și mesaje de felicitare:
 
prof. univ. dr. Constantin Hlihor

prof. univ. dr. Constantin Hlihor
Col (r.) prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Absolvent al colegiului-promoţia 1974
 În prefaţa albumului „Colegiul Militar Liceal Ştefan cel Mare 1924-2012”:
Istoria unei instituţii, în general, sau a uneia de învăţământ, în special, se conservă în documente, imagini şi, poate cel mai important, în memoria generaţiilor de absolvenţi care s-au format ca oameni şi cetăţeni. În adâncul oricărei fiinţe există un spaţiu unic, în care se adună icoanele devenirii sale, astfel încât, şcoala, loc sacru prin menirea ei plină de nobleţe, se întipăreşte pentru veşnicie într-o dulce – amară regăsire de sine. Din această perspectivă, Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” nu putea să fie o excepţie. A fost şi a rămas o instituţie de înaltă spiritualitate şi profesionalism, în care, într-o comuniune de idealuri, dascăli cu vocaţie şi instructori militari pricepuţi şi dăruiţi meseriei armelor au modelat cugete şi suflete, au format caractere şi personalităţi, cu prinosul lor de dăruire, devotament şi exigenţă.
De la înfiinţarea sa, la 25 noiembrie 1924, la Cernăuţi (actul său de naştere fiind consfinţit prin Înalt Decret Regal nr. 3889, semnat de Regele Ferdinand), au absolvit peste 11 000 de elevi, cuprinşi in 73 de promoţii. Printre personalităţile foarte cunoscute publicului larg care au făcut primii paşi în carieră în această şcoală militară de elită se numără fostul parlamentar Antonie Iorgovan, unul dintre autorii Constituţiei României din 1991, absolvent al promoţiei 1966, dar şi “tatăl transplantului renal”, medicul Ionel Sinescu, actorul Octavian Cotescu, precum şi scriitorul Pavel Coruţ.
Întorcând oglinda timpului către prezent, constatăm că, şi astăzi, Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” înseamnă, la fel de mult, vocaţia performanţei, fascinaţia de a înfrunta dificile olimpiade naţionale si internaţionale, acceptarea provocărilor actualităţii, atmosfera de tensiune intelectuală ce deschide porţi spre cunoaştere, spre înţelegerea lumii în armoniile si contrastele ei. An de an, Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” a fost reprezentat de numeroşi elevi la olimpiadele diferitelor discipline, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Generaţiile actuale de elevi au acumulat sute de premii şi distincţii la olimpiade şi concursuri. Pulsul prezentului adună şi reuşitele unor sugestive concursuri sportive şi aplicativ militare devenite deja tradiţie. Toate acestea sunt rezultatul efortului general prin care în Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc se formează oameni care, prin energia, profesionalismul şi patriotismul lor, vor trebui să găsească soluţii pentru o lume fără conflicte şi cu mai multă securitate.
_______________________________________________________
Amintirile unui fost elev al Liceului Militar “Ştefan cel Mare” (1939-1947)
Titus Rautu
Comandor aviaţie (r.) ing. Răuţu Titus
Promoţia 1947
1947-1951 – Universitatea Politehnică Timişoara
Între nov. 1951 – feb 1987, ofiţer inginer în aviaţia militară şi detaşat la aviaţia civilă în diferite funcţii de conducere,
Timp de 44 de ani de purtător de uniformă militară, în prezent secretar al Asociaţiei foştilor elevi ai liceelor militare
*
Sărbătorirea în luna noiembrie 2012 a celei de-a 88- a aniversări de la înfiinţarea fostului Liceu Militar “Ştefan cel Mare” din Cernăuţi îmi produce o mare bucurie şi onoare pentru faptul că mă aflu printre puţinii absolvenţi în viaţă care îşi pot aminti, cu emoţie şi nostalgie, de perioada celor opt ani de liceu militar, care ne-a imprimat cunoştinţele de bază ale viitoarelor activităţi profesionale şi de viaţă.
Am îmbrăcat uniforma militară de elev în clasa I, la vârsta de 11 ani, în toamna anului 1939, urmând cu abnegaţie şi mândrie cursurile, timp de opt ani, până în anul 1947, într-o perioadă istorică, deosebit de zbuciumată, în care Liceul Militar a fost evacuat de mai multe ori, în alte localităţi, la Câmpulung Muscel, Timişoara, Gearmata şi Piteşti, în timpul celui de-al II-le război mondial.
În final, în anul 1945, liceele militare din Cernăuţi, Iaşi, Chişinău şi Târgu Mureş au fost desfiinţate şi transformate prin comasare în Licee ale Armatei, ulterior fiind desfiinţate în anii 1947-1948.
În perioada celor opt ani de liceu, principala preocupare a fost învăţătura, manifestată printr-o competiţie corectă între colegi, fără invidie sau egoism. Relaţiile de prietenie au fost conforme cu etapele vârstei în care ni s-au format caracterele, desăvârşite de cea mai frumoasă perioadă a tinereţii, toate aspectele având la bază o disciplină liber consimţită, calităţi ce ne-au condus în întreaga viaţă profesională şi privată.
Despre întâmplările mai plăcute sau mai hazlii din liceu ne-am amintit cu prilejul aniversărilor periodice, de 10, 20, 40 şi 50 de ani de la absolvire.
Trebuie să menţionez că în timpul liceului militar am fost învăţaţi de colective de cadre şi profesori cu înaltă ţinută ştiinţifică, culturală şi morală, iar condiţiile materiale de hrană şi cazare nu au fost decât parţial influienţate de efectele războiului. Astfel, pot afirma că marea majoritate a absolvenţior din anii 1924-1944 au luptat cu eroism pe cele două fronturi est-vest. Dintre aceştia mai sunt în viaţă General bg.(retr. )ing. Aristide Cehan, în vârstă de 95 de ani, decorat cu Ordinul Mihai Viteazul şi General bg. (retr.) Gheorghe Vasilescu, în vârstă de 94 ani, ambii şefi de promoţie din anul 1936, respectiv 1937.
Permiteţi-mi să felicit actuala conducere şi personalul încadrat în Colegiul Militar Liceal “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc pentru realizările în programul de învăţământ militar şi pentru continuarea tradiţiilor preluate de la fostul Liceu Militar Cernăuţi.
Din partea Asociaţiei foştilor elevi ai liceelor militare, Secretar: Comandor aviaţie (r.) ing. Răuţu Titus, 19.11.2012
___________________________________________________________
 Mesaj din inima,
Pentru istoria care o reprezinți și amintirile pe care le păstrezi, pentru că putem fi mereu copii ori de câte ori te privim, pentru viața grea dar frumoasa pentru care ne-ai format și pentru grija pe care o porți pentru fiecare dintre noi ori de câte ori ne primești în vizită, Scump Liceu Militar “Stefan cel Mare”, îți mulțumim și ne-nchinăm până la pămînt, ca la o icoană sfântă!  Te slăvim mereu în amintirile noastre spuse copiilor și nepoților, te visăm, fugim de tine, obosim mereu și ne grăbim să  te uităm  într-un trecut îndepărtat, dar mereu te răsfoim cu lacrimi în ochi și cu dor, ca pe-o carte în care sunt scrise cele mai frumoase clipe din viața noastră!
La Multi Ani !
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
Filiala Campulung Moldovenesc
Col (r) Marian DUMITRESCU
___________________________________________________
Cu gândul la Liceu…
88 de ani de cand a fost infiintat Liceul Militar… Cat o viata implinita de om… Cu zeci de generatii de copii timizi care au imbracat prima data o uniforma care le-a adus mandria si admiratia mamelor pe care le-au lasat acasa zambind fericite, cu o lacrima in coltul ochilor: copilasul iubit al mamei se face om mare… Cu zeci de generatii de elevi care au demonstrat de atatea ori in deceniile care au trecut ca fac parte din elita unei tari. Cu zeci de profesori si cadre militare care au avut cea mai grea misiune: au devenit si mama si tata pentru atatia elevi, au devenit exemple de viata pentru atatea generatii.
Imi aduc aminte toamna tarzie a anului 1994. Eram in clasa a IX-a la Liceul Militar sarbatorit astazi. Aveam aproape 3 luni de cand luasem contact cu viata de elev militar. Eram in ziua respectiva S.S.C. (Sergent de Serviciu pe Companie) si eram responsabil de primirea si cazarea in companie la noi a invitatilor veniti sa sarbatoreasca cei 75 de ani de la infiintarea liceului. Uniforma imi era impecabila, am repetat cu glas soptit de zeci de ori salutul pe care trebuia sa il dau invitatilor ca nu cumva sa ma incurc in fata oaspetilor de seama pe care urma sa ii intalnesc. Dupa amiaza, pe la ora 16, cuprins de emotie ii dau raportul primului invitat. Era un colonel venit de la Bucuresti. Imi raspunde la salut, ma bate prieteneste pe umar si ma roaga sa ii arat unde va dormi. Primul pas l-am trecut cu brio. Au venit apoi colonei, generali, cadre civile ale armatei, toti oameni de frunte la vremea aceea si binenteles toti absolventi ai liceului. Se spun povesti de viata, se deapana amintiri, amintiri frumoase ale inceputului de drum pentru fiecare om de vaza a societatii. Drum care a inceput in Campulung Moldovenesc, sub poalele Raraului, la liceul care poarta numele unui mare inaintas al neamului nostru, Stefan cel Mare.
In aceea zi am simtit ca sunt egal cu toti generalii si coloneii din fruntea armatei: la fel ca si ei, sunt elev al unui liceu care i-a facut oameni mari. Asta inseamna ca voi ajunge si eu un mare om.
Seara am plecat acasa cu incantarea in suflet si cu mandria mea pe care nu mi-o putea lua nimeni: sunt elev la Liceul Militar Stefan cel Mare! Cand am traversat curtea liceului au inceput sa pice primii fulgi de nea din acel an…
Acestea sunt printre primele amintiri care imi vin in minte cand ma gandesc la Liceul Militar. Apoi imi aduc aminte cu drag de profesorii pe care binenteles ca la acea vreme nu ii apreciam la adevarata lor valoare, care ne-au impartasit din pasiunea lor, cultura lor si ne-au deschis drumul in viata. Nu precizez pe cineva in mod special pentru ca intreg colectivul de profesori ai liceului era si este dedicat profesiei si efortului de formare e elevilor pe care ii indruma.
De asemenea, imi aduc aminte de personalul militar. Unii mai aspri, unii mai ingaduitori, unii mai exigenti altii mai sufletisti. Acum stiu ca le era si lor greu, pentru ca nu este tocmai usor sa tii in frau atati elevi veniti din viata civila. Ei ne-au invatat primul salut, primul pas de defilare, ei au fost alaturi de noi de dimineata pana seara, de la ei am invatat regulile si ce inseamna viata militara.
Nu in ultimul rand imi aduc aminte cu drag de colegi. La inceputul clasei a IX-a ne-am intalnit prima oara. Eram adunati de prin toata tara, unii erau mai bucurosi, altii erau speriati de noul inceput al vietii. Am facut cunostinta si in prima seara deja mancam cu totii la un loc, spuneam bancuri si radeam cu totii. Alaturi de ei m-am tuns prima data in „stilul militaresc”, alaturi de ei am facut si primul „culcat”, alaturi de ei am dat prima teza la fizica, alaturi de ei am ras si am trecut de clipele dificile in cei patru ani de liceu. Alaturi de ei am dansat la reuniunile organitate de liceu cu liceele de fete din tara (atunci nu erau in liceu si clase de fete), alaturi de ei am ras la spectacolele umoristice organizate de trupa umoristica a liceului, alaturi de ei am dat bacalaureatul, alaturi de ei am dansat la balul de absolvire. Prieteniile legate in cei patru ani de Liceu Militar nu se vor sterge niciodata. Acum suntem imprastiati in felurite colturi ale tarii si ale globului, dar nimic nu ne va sterge fratia creata in liceul militar. Tin minte cum acum 2 ani eram in Madrid si m-am intalnit total intamplator cu un fost coleg de clasa. Am depanat amintiri, ne-am amuzat cu gandul la intamplarile traite impreuna in liceu si ne-am trezit cantand imnul liceului intr-unul din cele mai aglomerate bulevarde ale Madridului. Pentru cateva momente eram din nou tineri, abia pasiti in viata, fara griji si fara suparari. Eram doar noi, mandri ca suntem LM-isti de la Liceul Militar Stefan cel Mare… (Andrei Tudorean, Project Manager Medlife, fost elev al Colegiului Militar ”Ștefan cel Mare”)

joi, 22 noiembrie 2012

Scurt istoric

Colegiul Militar Liceal “Stefan cel Mare” a fost infiintat la 25 noiembrie 1924, la Cernauti, actul sau de nastere fiind consfintit prin inalt Decret Regal nr. 3889, semnat de Regele Ferdinand.
Evenimentele din perioada 1940-1945 au marcat existenta liceului, determinand mutarea acestuia - de la Cernauti la Roman (iunie 1940), laTargoviste (iulie 1940) apoi la Cimpulung Muscel (octombrie 1940), din nou la Cernauti (octombrie 1941), apoi la Timisoara (ianuarie 1944) si la Pitesti (ianuarie 1945) - si in final desfiintarea (mai 1945).
Liceul se reinfiinteaza sub numele de Scoala Militara Medie Nr.1 Campulung Moldovenesc, la 1 septembrie 1953, functionand timp de 3 ani, pana la terminarea constructiei cu destinatie speciala din Campulung Moldovenesc, la Iasi, in localul Scolii Militare de Ofiteri de Infanterie nr. 3. La implinirea a 450 de ani de la moartea lui Stefan cel Mare, la 2 iulie 1954, institutia reprimeste numele marelui voievod si devine Scoala Militara Medie « Stefan cel Mare » Campulung Moldovenesc.
Liceul se muta in localul nou construit din garnizoana Campulung Moldovenesc in perioada 1-10 august 1956. Schimbarea denumirii institutiei din Scoala Militara Medie « Stefan cel Mare » in Liceul Militar “Stefan cel Mare” a avut loc la 1 ianuarie 1957, iar incepand cu 1 decembrie 1999, Liceul Militar « Stefan cel Mare » isi schimba denumirea in Colegiul Militar Liceal “Stefan cel Mare”.
La aniversarea a 80 de ani de existenta, la 25 noiembrie 2004, colegiul a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militara in Grad de Cavaler cu insemne pentru militari.
La 25 noiembrie 2009, la aniversarea a 85 de ani de la infiintare, seful Statului Major al Fortelor Terestre confera Colegiului Militar Liceal "Stefan cel Mare" "Emblema de Onoare a Fortelor Terestre". Cu acelasi prilej, institutiei i-a fost inmanat Steagul de Identificare.
Au absolvit Colegiul Militar Liceal „Stefan cel Mare” peste 10 000 de elevi, cuprinsi in 70 de promotii. Cei mai multi au imbratisat si s-au remarcat in cariera militara, aproximative 150 fiind avansati la gradul de general. Alti absolventi au realizari importante in cercetarea stiintifica, in viata economica, sociala si culturala.

marți, 26 iunie 2012

Revedere la 40 de ani de la absolvirea promotiei 1972

Stimati colegi, anul acesta sarbatorim 40 de ani de la absolvirea liceului. In speranta ca exista dorinta de a ne intalni au fost initiate unele masuri administrative pentru organizarea revederii. Imi face placere sa mentionez cativa dintre colegii care s-au implicat pana in prezent: Anastasiei, Comaneci, Casapu, Ivanov si Andrei Gheorghe.

1. Data pentru care seful promotiei, Pop Iosif, a inaintat raportul pentru aprobarea revederii la locatia liceului din Campulung Moldovenesc, este 24, 25 si 26 august 2012.
2. Colegul nostru Andrei Gheorghe, si-a asumat sarcina de a se ocupa de cazare, masa si programul din zilele mentionate mai sus. Detaliile definitive, inclusiv sumele pe care trebuie sa le viram in cont vor fi trimise in timp util. Eventuale sugestii pentru aceste aspecte rog sa le trimiteti acestuia la adresa de mail andreigheorghe_2007@yahoo.com sau telefon 0723 140 897.
3. Anuntarea colegilor este importanta. In ANEXA 2, am mentionat numele directionalilor pentru anuntarea colegilor din plutoanele din care au facut parte. De exemplu, eu si cu Anastasiei, ne vom ocupa exclusiv de anuntarea colegilor de la clasa 12 A. In situatia in care cei desemnati declina implicarea, rog ca respectivii sa convinga un alt coleg, din acelasi pluton, pentru preluarea responsabilitatii de anuntare, urmand ca eu sa fiu anuntat pentru a avea sub control procesul de anuntare. De asemenea, daca stiti colegi pe care ii putem implica la clasele pentru care nu am gasit directionali, rog sa ma ajutati.  De asemenea, sugerez ca cei care au avut colegi in scoli, academii, cursuri din alte clase si le stiu adresele sa le comunice directionalilor.
Eu cred ca directionalii ar trebui sa afle care sunt profesorii si comandantii pe care dorim sa ii invitam, avand in vedere ca vom suporta cheltuielile legate de participarea acestora. Este posibil ca pe masura ce finalizam contactarea colegilor sa rezulte si aceste nume care mi-ar trebui comunicate pentru a-i contacta, cel mai probabil prin conducerea actuala a Colegiului Liceal.
4. Directionalii au sarcina de a finaliza ANEXA 1, care are doar o parte din colegii pentru care am avut adrese postale, numere de telefon sau adrese de mail. De asemenea, directionalii urmeaza sa-mi trimita numarul celor care isi anunta participarea pentru a le comunica colegului nostru Andrei Gheorghe. In principiu, acest tabel, ar trebui distribuit la cat mai multi colegi, urmand ca fiecare sa completeze cu datele pe care le cunoaste de la fostii colegi, si sa il retrimita directionalului pentru centralizarea datelor, continuarea demersului de anuntare si evidenta certa a celor care anunta ca doresc sa participe. In principiu, anuntarea ar trebui incheiata pana pe 15 iunie, iar anuntul participarii pana pe 25 iunie, care presupune si virarea banilor.  Pana pe 15 iunie, Andrei Gheorghe ne va comunica suma care trebuie virata.
NB Din corespondentele preliminare cu privire la intalnire am inteles ca sunt colegi care sunt entuziasti, vor sa vina la intalnire, ne-au dorit succes si atat. Eu cred ca fiecare ar trebui sa faca un minim efort, astfel incat fiecare coleg din promotia noastra sa stie de intalnire. Ca vor veni sau nu este alta chestiune si este decizia fiecaruia.
In plus, Comaneci s-a oferit sa asigure anuntul intalnirii pe situl SCMD.
5. Personal agreez ca anuntul sa se faca extins folosind mailul, limitandu-se cheltuielile cu telefoane sau plicuri pentru posta.
6.         Adresa de mail a subsemnatului este danolaru2000@yahoo.fr iar telefonul este 0728 083 268. In perioada 24 mai –8 iunie nu voi fi in tara.
Cu colegialitate, Iordache Olaru

P.S.   INFORMATII ULTIMĂ ORĂ
  • Pana la sfarsitul cestei saptamani 25-30.06.2012, colegul nostru ANDREI GHEORGHE, din C-lung Moldovenesc , va definitiva programul acestei intâlniri şi va negocia utltimele preţuri pentru a stabili un cost  aproximativ al acestei intâlniri.
  • Rezultatul va fi comunicat pe acest Blog imediat ce vom obtine aceste informaţii.
  • Orice alte solicitari, comentarii, propuneri pentru îmbunatăţirea programului , vă rog sa le faceţi pe acest blog, la comentarii, sau prin e-mail la subsemnatul sau la colegii nostri OLARU IORDACHE sau ANDREI GHEORGHE, pe adresele lor de e-mail.
Cu respect şi colegialitate,
Mircea Comăneci